Rozpis závodu TransKras 2012

Pořadatel

KOB Start Blansko - Klub orientačního běhu Start Blansko 

Datum závodu

3. 8 . - 5. 8. 2012

Centrum závodu

kemping Baldovec GPS: 49°24'47.34"N,16°48'30.93"E

Přihlášky

Přihlašova cí formulář

 • Na prolog se lze přihlásit i v jiné sestavě než na hlavní závod.
 • Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18 a více let. Osoby mladší 18 let mohou startovat s písemným svolením zákonného zástupce.
 • Odhlášení a změny jsou možné pouze do 31.7.2012 e-mailem na sbk@sbk-ob.com. Při neúčasti na závodu, se startovné nevrací.
 • Storno poplatek činní 100,-Kč. pouze do 31.7.2012
 • V případě zrušení závodu ze strany pořadatele, se vrací celé startovné.
 • Závod se jede jako součást Shocart ligy, pokud máte zájem absolvovat více závodů seriálu zaregistrujte se.

Startovné

Cena za dvojici                

2. etapy     

 2.etapy+prolog

1. Termín do 30. 6. 2012

 600,- Kč

 750,- Kč

2. Termín do 31. 7. 2012

 700,- Kč

 850,- Kč

 

Aktuální cena za dvojici a závod je 700,- Pro jednoho závodníka na jeden den tedy pouze 175,- Kč..(cena zahrnuje startovné, zázemí v centru akce, mytí kol i závodníků, kvalitní mapu, úschovu kol pro ubytované, večerní program)
 

POZOR, POČET ZÁVODNÍKŮ JE OMEZEN, DOHLÁŠKY NA MÍSTĚ JEN VÝJIMEČNĚ, CENA ZA DVĚ ETAPY NA MÍSTĚ 990,- Kč

Sport Ident

Pro kontrolu průjezdu stanovištěm, bude použit elektronický systém Sport Ident (SI čip). Účastníci, kteří mají vlastní SI čip, uvedou jeho číslo v přihlášce. Ostatním bude zapůjčen při prezentaci (půjčovné 50 Kč, hodnota SI je 700,- a bude účtována při ztrátě). Nutno uvést v přihlášce. Pro závod je potřeba jeden čip na dvojici.

Ubytování

Ve vlastních stanech v centru závodu 80,- za stan/den, 90,- za osobu/den. V přihlášce bude upřesněn způsob objednání ubytování. Omezená kapacita, nutno závazně objednat v přihlášce. Úschova kol bude fungovat pouze pro ubytované v místě.

Jelikož se akce koná v atraktivní lokalitě, ubytování doporučujeme, na místě žádné volné kapacity nejsou.

Stravování

Jelikož o objednávání polopenze dopředu nebyl zájem, jsme domluveni s provozovatelem kempu na posílení víkendového menu za 72,-. Výběr bude ze dvou jídel. Restaurace disponuje také velkým výběrem kvalitních pokrmů. Přímo v centru akce, prostoru startu a ubytování bude k dispozici velký party stan 10x20 m, kde budeme podávat základní občerstvení jako párky, domácí klobásy, steaky, těstovinové saláty, polévku apod. Vše čerstvé a ve výborné kvalitě. K zahnání žízně bude točené pivo a nealko.

Parkování

Dle pokynů pořadatelů, v centru závodu. Bude vybírán polatek 50,-/den.

Prezentace

Pátek   3. 8. 2012  18:00 - 20:00 v centru závodu
Sobota 4. 8. 2012   7:00 -  8:30 v centru závodu

Start

Pátek prolog 22:00 - hromadně. Čas dle soumraku, bude upřesněno v pokynech, ale spíš dříve.

Sobota 1.etapa, neděle 2.etapa 9:00 - intervalově.

Startovní čas vaší dvojice se dozvíte při prezentaci a včas na webu závodu. Bude také vyvěšen v centru závodu. Účastníci prologu získávají výhodu pozdějšího startu.

Tratě

Stejné pro všechny kategorie

Prolog - limit 2 hodiny
1. etapa (sobota) - limit 6 hodin
2. etapa (neděle) - limit 4 hodiny

Mapa

Turistická mapa 1:50 000. Pro závod bude vydána speciální mapa s kontrolami a aktualizovanými cestami. Jednu mapu obdrží každá dvojice při prezentaci. Pokud budete mít zájem o dvě mapy do dvojice uveďte to do přihlášky. Cena další mapy je 100,- Kč. Pro prolog bude vydána speciální turistická mapa v upraveném měřítku 1:25 000.

Vypsané kategorie

MM - dvojice muži, součet stáří obou závodníků do 80 let

MM+ - dvojice muži, součet stáří obou závodníků nad 80 let

DD - dvojice dámy, součet stáří obou závodnic do 80 let

DD+ - dvojice dámy, součet stáří obou závodnic nad 80 let

MD - smíšené dvojice, součet stáří obou závodníků do 80 let

MD+ - smíšené dvojice, součet stáří obou závodníků nad 80 let 

M  - jednotlivci chlapi

D - jednotlivci dámy

HDR - smíšené dvojice s dětmi, stáří dětí pro tuto kategorii nesmí být v den závodu větší než 12 let, dále vozíky s dětmi, tažné tyče dětských kol apod.....

Vybavení pro závod

Horské kolo - volitelně trekkingové

Cyklistická přílba - povinně

Mapník - lze zapůjčit Profi MTBO za 50,-Kč na den, omezený počet, nutné uvést v přihlášce

Duše + základní nářadí pro opravu defektu, zvonek

Dostatek občerstvení na cestu, vzhledem k formátu závodu bude na trati pouze jedna občerstvovací stanice 

Informace

www.transkras.cz

GSM +420 602 714 715 Roman Daněk 

Popis terénu

Hustá síť cest, kopcovitý, hluboká údolí, technicky náročné sjezdy, v terénu za deště velmi těžký podklad.

Ostatní

Cykloservis - k dispozici bude základní materiál, samoobslužně nářadí vč. stojanu pro základní opravy.

Občerstvení - základní v party stanu v centru závodu, v areálu kempu restaurace a bufety.

Úschovna kol - v centru, pouze pro ubytované

Vyhlášení výsledků - podvečer po etapě, v neděli těsně po dojezdu

Večerní párty - sobota po vyhlášení výsledků

Pravidla a podmínky

  1. Účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě a na území CHKO podmínky stanovené správou CHKO,  především zákazu pohybu mimo značené cyklotrasy v územích zvláštně chráněných NPR a PR(značeno šrafováním jako zakázaný prostor) Předpisu pro pohyb v CHKO bude věnována samostatná stránka webu. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo správy CHKO.
  2. Každá dvojice účastníků obdrží při prezentaci mapu s vyznačenými kontrolami
  3. Závodníci obdrží ihned po startu seznam kontrol s jejich bodovou hodnotou.
  4. Hlavní závod startuje intervalově, prolog hromadně. Konkrétní čas každé dvojice bude znám těsně před závodem na webu závodu a při prezentaci. V případě pozdního startu, přichází dvojice o své minuty.
  5. Průchod kontrolními body závodníci razí pomocí čipu Sport Ident. Závodníci musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech" a to tak, aby mohli kdykoli prokázat rozhodčímu společnou jízdu v páru. Kontrolními body a do cíle musejí projíždět těsně vedle sebe nebo za sebou.
  6. Závodní limit pátek 2 hodiny, sobota 6 hodin a neděle 4 hodiny je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.
  7. Cizí pomoc na trati je vyloučena.
  8. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kola apod.. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým potvrzením  elektronického přihlašovacího formuláře, stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.
  9. Jelikož nám bylo výjimečně povoleno pořádat v 2. nejstarší CHKO v ČR žádáme účastníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování obalů od energy gelů a odpadků obecně, neježdění mimo cesty a v případě jízdy po turisticky značené stezce o dání přednosti pěším turistům a jejich bezpečné míjení.
  10. Závodí se podle platných Pravidel MTBO, vyjma povinnosti použít horské kolo. Nejasnosti týkající se pravidel podléhají rozhodnutí hlavního rozhodčího.

    

   Mezi základní pravidla pohybu v CHKO patří:

   • V přírodě neodhazuj odpadky, udržuj pořádek tak, aby zde přítomnost lidí vůbec nebyla patrná.
   • Neznečišťuj vodu a nepoškozuj ani jiné části neživé přírody.
   • Nedělej v přírodě zbytečný hluk, nepoužívej tu přenosné rádio ani další podobné přístroje.
   • Nenič a nepoškozuj rostliny a houby. 
   • Neruš volně žijící živočichy a nenič jejich úkryty a hnízda.
   • Zvláště obezřetně se chovej k chráněným rostlinám a živočichům.
   • Dodržuj návštěvní řády v chráněných oblastech, jezdi po vyhrazených cestách.
   • Zákaz jakéhokoliv pohybu v zakázaném prostoru

Upozornění: Po trasách budou rozmístěni traťoví komisaři, hlídající dodržování pravidel

Funkcionáři závodu

Roman Daněk – ředitel závodu

Jan Urban – hlavní rozhodčí